De nye diktater 8. klasse

895 kr.

Diktatmappen opdateres løbende efter Sprognævnets retskrivningsændringer.
Stor kopimappe med 10 diktatsæt, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Diktatmappen er på 104 sider. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.

Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

Diktatsættene er i lighed med de øvrige stavematerialer i serien ”De nye diktater …” udarbejdet efter retningslinjerne for de nye retstavningsprøver, men naturligvis tilpasset klassetrinnet.

Hvert diktatsæt består af:

  • 2 forøvelsesark
  • 1 oplæsnings- og dikteringsark
  • 4 diktatark (2 sider med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 2 sider med forskellige opgavetyper, der træner og afprøver elevens færdigheder i at stave ord og vendinger samt færdigheder i at bruge sproget korrekt, sætte tegn, finde sætningsled, genkende ordklasser m.v.)
  • 1 retteark til diktaten

Desuden er der et opsamlingsark, “Stavefejl og overblik”, der giver eleven mulighed for en målrettet efterbehandling af diktaten.

Forøvelsesarkene indeholder små opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat. Arkene behandler hovedsageligt ord fra diktatens første del, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her. På denne måde forbereder forøvelsesarkene eleven til diktaten, og samtidig styrkes elevens arbejde med stavning generelt.

Selvom forøvelsesarkene primært er udformet med henblik på den enkelte elevs stavearbejde, lægger arkenes opbygning og indhold også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen ud fra elevens egne forudsætninger. Der er her tale om værdifulde aktiviteter for elevens staveudvikling – ikke mindst udvikling af egne stavestrategier.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-35-4

Kategori:

Beskrivelse

EKSEMPEL PÅ ET DIKTATFORLØB: DE NYE DIKTATER 8. KLASSE

Kopimappen består af 10 tematisk opbyggede diktatsæt:

1. diktatsæt
Forældre og børn i støjhelvede – om støjende legetøj

2. diktatsæt
Danmarks første satellit – om satellitten Ørsted og dansk rumforskning

3. diktatsæt
I bil gennem Afrika – om de første ekspeditioner i bil i Afrika

4. diktatsæt
Pilot bag fjendens linjer – om militærets redningsindsats

5. diktatsæt
Den værste nat i mit liv – en beretning om en dansk skolepiges oplevelser i Uganda

6. diktatsæt
Gækkebreve – om en dansk tradition

7. diktatsæt
H.C. Lumbye, kvinderne og musikken – en lille kulturhistorisk artikel om komponisten Lumbye og hans tid

8. diktatsæt
Storken boykotter Danmark – om storkens farvel

9. diktatsæt
Rock og computerteknik – om den tekniske udvikling

10. diktatsæt
Donau – en transportvej – om floden Donau som vandvej gennem Europa