De nye diktater 4. klasse

850 kr.

Stor kopimappe med differentierede diktatsæt. Diktatmappen er på 104 sider og indeholder 8 diktatsæt. Hvert diktatsæt er på 3 niveauer. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.
Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

“De nye diktater 4. klasse” er et differentieret stavemateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning.

Diktatsættene er i lighed med de øvrige stavematerialer i serien ”De nye diktater …” udarbejdet efter retningslinjerne for de nye retstavningsprøver, men naturligvis tilpasset klassetrinnet.

Hvert diktatsæt findes på 3 niveauer og består af:

1 oplæsnings- og dikteringsark (fælles for alle niveauer)

1 forøvelsesark 2 diktatark (1 side med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 1 side med flere mindre selvstændige opgaver)

1 retteark til diktaten. Plads til elevens egne noter. Rummer desuden litteraturliste til eleven med fag- og skønlitteratur samt henvisning til internetadresser med henblik på selvstændig læsning om diktatens emne.

Hertil kommer opsamlingsarkene “Stavefejl og overblik”, ”Mine egne stave- og huskeregler” og ”Mine bedste stavemedaljer”. Disse sider giver den enkelte elev mulighed for målrettet efterbehandling af hver diktat.
Forøvelsesarkene indeholder opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her.

Forøvelsesarkene forbereder således eleven til diktaten samtidig med, at elevens arbejde med stavning styrkes generelt.

Forøvelsesarkene er primært udformet, så de enkelte elevers individuelle stavefærdigheder tilgodeses, men arkenes opbygning og indhold lægger også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i grupper eller i hele klassen. Det er aktiviteter, der støtter elevens staveudvikling – ikke mindst arbejdet med udvikling af egne stavestrategier.

Kopimappens opbygning tilgodeser desuden behovet for en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet lærer og elever kan anvende diktatarkene uden forøvelsesarkene.

Pris kr. 850,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-07-1

Kategori:

Beskrivelse

EKSEMPEL PÅ ET DIKTATFORLØB: DE NYE DIKTATER 4. KLASSE

Kopimappen består af 8 tematisk opbyggede diktatsæt.

1. diktatsæt
En dag i Sommerland

2. diktatsæt
Kæmpe-blæksprutten – havdyret med verdens største øje

3. diktatsæt
Højere og hurtigere – om flyvningens historie

4. diktatsæt
På ridelejr – om ridning og ridesport som fritidsinteresse

5. diktatsæt
Ispinden – en underfundig beretning om isens historie

6. diktatsæt
Computerspil – underholdning for børn og voksne

7. diktatsæt
Sankthans – en tid med traditioner

8. diktatsæt
Fodbold for sjov – om spillets historie og ide