De nye diktater 6. klasse

850 kr.

Stor kopimappe med differentierede diktatsæt. Diktatmappen er på 104 sider og indeholder 8 diktatsæt. Hvert diktatsæt er på 3 niveauer. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.

Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

“De nye diktater 6. klasse” er et differentieret stavemateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning.

Diktatsættene er i lighed med de øvrige stavematerialer i serien ”De nye diktater …” udarbejdet efter retningslinjerne for de nye ret­stavningsprøver, men naturligvis tilpasset klassetrinnet.

Hvert diktatsæt findes på 3 niveauer og består af:

  • 1 oplæsnings- og dikteringsark (fælles for alle niveauer)
  • 1 forøvelsesark
  • 2 diktatark (1 side med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 1 side med flere mindre selvstændige op­gaver)
  • 1 retteark til diktaten. Plads til elevens egne noter. Rummer desuden litteraturliste til eleven med fag- og skønlitteratur samt henvisning til internetadresser med henblik på selvstændig læsning om diktatens emne.

Hertil kommer opsamlingsarkene “Stavefejl og overblik”, ”Mine egne stave- og huskeregler” og ”Mine bedste stavemedaljer”. Disse sider giver den enkelte elev mulighed for mål­rettet efterbehandling af hver diktat.

Forøvelsesarkene indeholder opgaver med ord og pro­blemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende dik­tat, men også an­dre ord og problemstillinger af generel sta­vemæs­sig interesse kan være repræsenteret her.

Forøvelsesarkene forbereder således eleven til diktaten samtidig med, at elevens arbejde med stavning styrkes generelt.
Forøvelsesarkene er primært udformet, så de enkelte elevers individuelle stavefærdigheder tilgodeses, men arkenes opbygning og indhold lægger også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i grupper eller i hele klassen. Det er aktiviteter, der støtter elevens staveudvikling – ikke mindst arbejdet med udvikling af egne stavestrategier.

Kopimappens opbygning tilgodeser desuden behovet for en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet lærer og elever kan anvende diktatarkene uden forøvelsesarkene.

Pris kr. 850,- ekskl. moms
ISBN 978-87-91036-04-0

Kategori:

Beskrivelse

EKSEMPEL PÅ ET DIKTATFORLØB: DE NYE DIKTATER 6. KLASSE

Kopimappen består af 8 tematisk opbyggede diktatsæt.

1. diktatsæt
Gedehamsen – et lille giftigt rovdyr

2. diktatsæt
H.C. Andersens Danmark – et land i fattigdom

3. diktatsæt
Cykel-hjelmen redder liv – om cykelhjelmen som et nødvendigt sikkerheds-udstyr

4. diktatsæt
Brevdueræs – tilbage til dueslaget med 120 km/t

5. diktatsæt
Højt fra træets grønne top – om Peter Faber og julesangens tilblivelse

6. diktatsæt
Kongeørnen er tilbage – om rovfuglens livsbetingelser

7. diktatsæt
Danmark og slaveriet – om Danmarks aktive deltagelse i slavehandlen

8. diktatsæt
Fastelavn – om traditionen og dens historie