De nye diktater 9. klasse

895 kr.

Diktatmappen opdateres løbende efter Sprognævnets retskrivningsændringer.
Stor kopimappe med 10 diktatsæt, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Diktatmappen er på 88 sider. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.

Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

Hvert diktatsæt består af:

  • 2 forøvelsesark
  • 1 oplæsnings- og dikteringsark
  • 4 diktatark (2 sider med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 2 sider med forskellige opgavetyper, der træner og afprøver elevens færdigheder i at stave ord og vendinger samt færdigheder i at bruge sproget korrekt, sætte tegn, finde sætningsled, genkende ordklasser m.v.)
  • 1 retteark til diktaten

Desuden er der et opsamlingsark, “Stavefejl og overblik”, der giver eleven mulighed for en målrettet efterbehandling af diktaten.

Forøvelsesarkene indeholder små opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat. Arkene behandler hovedsageligt ord fra diktatens første del, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her. På denne måde forbereder forøvelsesarkene eleven til diktaten, og samtidig styrkes elevens arbejde med stavning generelt.

Selvom forøvelsesarkene primært er udformet med henblik på den enkelte elevs stavearbejde, lægger arkenes opbygning og indhold også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen ud fra elevens egne forudsætninger. Der er her tale om værdifulde aktiviteter for elevens staveudvikling – ikke mindst udvikling af egne stavestrategier.

Kopimappens opbygning tilgodeser endvidere behovet for en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet lærer og elever kan anvende de 4 diktatark for sig selv uden at gøre brug af forøvelsesarkene.

Diktatmaterialet korresponderer med læsetræningsmaterialet “Læseforberedende læsetræningssæt 9. klasse”.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-36-1

Kategori:

Beskrivelse

EKSEMPEL PÅ ET DIKTATFORLØB: DE NYE DIKTATER 9. KLASSE

Kopimappen ”De nye diktater 9. klasse” består af 10 tematisk opbyggede diktat-sæt. I oversigten herunder vises, hvordan diktaterne knytter an til læsetrænings-materialet ”Prøve-forberedende læsetrænings-sæt 9. klasse”, som i stort
omfang også er tematisk opbygget:

1. diktatsæt
Historien bygget i sand – om sandskulpturer

2. diktatsæt
Familier, tv og seertal – om Gallup og Danmarks radios måling af seertal

3. diktatsæt
Frimærker og ansigter – om et portræt på et frimærke

4. diktatsæt
Bæveren vender tilbage – om bæverens tilbagevenden til den danske natur

5. diktatsæt
Dyrskue – en national festdag

6. diktatsæt
Hjælp! Der er mider i min seng – om husdyrmider og allergi

7. diktatsæt
En cykel er ikke bare en cykel – om forskellige cykeltyper

8. diktatsæt
Geniet Mozart – om komponisten og hans opvækst

9. diktatsæt
Har du været fuld? – om unges alkoholforbrug

10. diktatsæt
Danskerne vil have andet end sol og hav – om danskernes valg af ferie