Skip to main content
 

OM FORLAGET

Forlag Graff er etableret i 1999 efter mange års arbejde inden for undervisningsområdet – folkeskolen, Danmarks Lærerhøjskole, Undervisningsministeriet, DPU, CVU Sjælland, University College Sjælland samt i forlagsverdenen som lærebogsforfatter, forlagskonsulent, redaktør og bogtilrettelægger hos forlagene Malling Beck, Kroghs Forlag, Gyldendal, Dansk Sang og Danmarks Radio, DR Multimedie.

Erfaringerne fra undervisnings- og skoleverdenen kombineret med viden fra forlagsverdenen er således vores ”startkapital” i eget forlag.

Store ambitioner
Forlaget er i dag et af de mindste forlag af sin art. Vores størrelse til trods har vi store ambitioner. Forlagets første udgivelser er materialer til danskområdet og metodisk–didaktiske materialer til det lærerfaglige område, men efterhånden vil andre fagområder og produkter føje sig til.

Bygger på dagligdagens undervisning
Vores materialer bygger på praksiserfaringer, og hvert materiale afprøves dels teoretisk, dels i praksis i et antal klasser. Derfor er vi kendt for vores afprøvede og velfungerende undervisningsmaterialer, der allerede, inden de forlader forlaget, har vist deres brugbarhed i hverdagens undervisning.

Visioner
Det er vores hensigt fortsat at udvikle og udgive gennemprøvede materialer til fagenes kerneområder, og vi har hele tiden nye projekter i støbeskeen.

Fra ide til færdigt undervisningsmateriale
I forlagets løbende arbejde med tilrettelæggelse og udarbejdelse af undervisningsmateriale inddrages en række eksterne medarbejdere med specifikke kompetencer.

Bl.a. sprogkonsulenter, redaktionsmedarbejdere, korrekturlæsere, tegnere og layoutere:
Kristin Hessner, norsk
Eli Flatekval, norsk
Birgitta Diebig, svensk
Rikke Giebel, dansk
Allan Søndergaard, redaktionskonsulent
Kirsten Grenberg, illustrationer/foto
Adrian Graff, illustrationer/foto
Henrik Andersen, layout og redaktionsarbejde
Knirke Mollerup, hjemmeside