De nye diktater 7. klasse

895 kr.

Diktatmappen opdateres løbende efter Sprognævnets retskrivningsændringer.
Stor kopimappe med 10 diktatsæt, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Diktatmappen er på 88 sider. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.

Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

Diktatsættene er i lighed med de øvrige stavematerialer i serien ”De nye diktater …” udarbejdet efter retningslinjerne for de nye retstavningsprøver.

Hvert diktatsæt består af:

  • 2 forøvelsesark
  • 1 oplæsnings- og dikteringsark
  • 4 diktatark (2 sider med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 2 sider med forskellige opgavetyper, der træner og afprøver elevens færdigheder i at stave ord og vendinger samt færdigheder i at bruge sproget korrekt, sætte tegn, finde sætningsled, genkende ordklasser m.v.)
  • 1 retteark til diktaten

Desuden er der et opsamlingsark, “Stavefejl og overblik”, der giver eleven mulighed for en målrettet efterbehandling af diktaten.

Forøvelsesarkene indeholder små opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat. Arkene behandler hovedsageligt ord fra diktatens første del, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her. På denne måde forbereder forøvelsesarkene eleven til diktaten, og samtidig styrkes elevens arbejde med stavning generelt.

Selvom forøvelsesarkene primært er udformet med henblik på den enkelte elevs stavearbejde, lægger arkenes opbygning og indhold også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen ud fra elevens egne forudsætninger. Der er her tale om værdifulde aktiviteter for elevens staveudvikling – ikke mindst udvikling af egne stavestrategier.

Kopimappens opbygning tilgodeser endvidere behovet for en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet lærer og elever kan anvende de 4 diktatark for sig selv uden at gøre brug af forøvelsesarkene.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-34-7

Kategori:

Beskrivelse

EKSEMPEL PÅ ET DIKTATFORLØB: DE NYE DIKTATER 7. KLASSE

Kopimappen består af 10 tematisk opbyggede diktatsæt:

1. diktatsæt
Hullet i jorden – en molbohistorie

2. diktatsæt
Mobiltelefonerne er over os – om mobiltelefonernes fagre nye verden

3. diktatsæt
Drageflyvning – om drageflyvning før i tiden og udbredelsen i dag

4. diktatsæt
Renlighed er en god ting – en underfundig beretning om renlighed gennem tiderne

5. diktatsæt
Yoyoen – en modedille, der vender tilbage

6. diktatsæt
De første automobiler – bl.a. om danskproducerede biler

7. diktatsæt
Kronhjorten – Danmarks største vilde dyr

8. diktatsæt
Hacking – det er forbudt

9. diktatsæt
Beethoven – den døve komponist

10. diktatsæt
Dansk – fra runesten til computer