Træningsopgaver til diktatarbejdets grammatikdel 7. og 8. klasse

495 kr.

Helt nyt undervisningsmateriale
Materialet sætter fokus på grammatiske forhold og begreber, som indgår i retskrivning ved afgangsprøven. Alle opgaver og opgaveinstruktioner er identiske med de opgaver og opgaveinstruktioner, eleverne vil møde ved afgangsprøven i diktatens grammatiske del – retskrivningsprøvens Anden del.

Anvendelse
Kan anvendes ved klasse- eller holdundervisning, som opsamlende ekstraopgaver og ved individuel undervisning – uanset elevens stave- og grammatikkompetencer.

Indeholder 15 opgaveforløb, hvor opgaverne i hvert sæt holdes sammen af ét fælles tema, sådan som eleverne også møder det i retskrivningsprøven.

Hvert opgaveforløb består af:

3 opgavesider med 5-7 grammatiske opgaver
1 rette- og evalueringsark, der følger op på og afrunder arbejdet med de grammatikfaglige områder – og som lægger op til differentieret efterbehandling af arbejdet.
Rette- og evalueringsarket
På rette- og evalueringsarket, hvor eleverne tjekker opgaver og får overblik, opnår de en større grad af sproglig sikkerhed og erfarer, at der kan udledes sproglige regler, som de kan støtte sig til, når de skal vurdere, om en given grammatisk problemstilling/udtryksform er rigtig eller forkert.

Alt i alt kan læreren med dette undervisningsmateriale tilrettelægge en undervisning, der sigter mod den enkelte elevs selvstændige og individuelle arbejde, og som samtidig tilgodeser klassens faglige fællesskab.

Pris kr. 495,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-38-5

Beskrivelse

Træningsopgaverne er ordnet i følgende emner:
1. Om Holger Danske
2. Om rulleskøjter
3. Om rejser og landeveje
4. Om mågeproblemer
5. Om New York
6. Om komponisten Carl Nielsen
7. Om skoleskibe
8. Om svømning
9. Om affald og genbrug
10. Om træklatring
11. Om håndhygiejne
12. Om Kon-Tiki-Ekspeditionen
13. Om teknologi i hverdagen
14. Om broer
15. Om Karen Blixen