Teammappen

885 kr.

Stor kopimappe med materiale til vedligeholdelse og udvikling af skolens teamarbejde.
85 sider inspiration til klasseteam, årgangsteam, storteam, afdelingsteam, fagteam og selvstyrende team.

Mappen giver anvisninger, skemaoversigter m.v. skaber overblik over såvel undervisningens tilrettelæggelse som teamets egen udvikling.

Planlægningsark til arbejde med årsplaner, elevhandleplaner, evaluering m.m.

Kvalificerer planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Styrker og udvikler skolens egen læring og de enkelte teams pædagogiske refleksioner, faglighed og samarbejde.

Understøtter det enkelte teams egne erfaringer med henblik på udvikling af teamets eget arbejde.

Styrker og udvikler skolens egen læring og de enkelte teams pædagogiske refleksioner, faglighed og samarbejde.

Tilgodeser, at skolens team har forskellig erfaringsbaggrund.

Implementerer evalueringstankegangen i det enkelte teams eget arbejde.

Værktøjsmappe, der understøtter skolens egen læreproces.

Understøtter skolens arbejde med synliggørelse og dokumentation.

Teammappen tager udgangspunkt i, at lærerens opgaver og læring er sat på dagsordenen i dagens skole. Lærerteam er basis for den faglige og pædagogiske udvikling i skolen. Her tænkes bl.a. på fælles undervisningsopgaver, teamarbejde og på omlægning af undervisningen, således at den enkelte elev i højere grad involveres, samtidig med at fællesskabets muligheder bevares. Det betyder for mange et brud med tidligere principper for undervisning og nødvendiggør en omlægning af skolens organisering og undervisning med udvikling af teamarbejdet til følge.

Sagt med Douglas Barnes ord, så består opgaven for teamet i at få viden ”udefra” til at blive til viden ”indeni”. En proces, hvor barnet selv er hovedpersonen. Kunsten er at vide, hvordan man bedst støtter barnet i denne proces. Her ligger teamets fornemste opgave.

Teammappen indeholder ”værktøj”, der inspirerer og kvalificerer teamarbejdet – dels udvikling af teamets eget arbejde, teamlæring, dels udvikling af undervisningen – til glæde for den enkelte elev.

Teammappen tager endvidere udgangspunkt i, at team har forskellige forudsætninger, forskellige behov, forskellige erfaringer og arbejder på forskellige trin i udvikling af teamarbejdet. Det er således muligt i denne mappe uanset baggrund og erfaringer med teamarbejde at finde egnede sider, emner og stofområder, der understøtter netop det enkelte teams eget arbejde og inddrager dets erfaringer i den fortsatte udvikling af teamarbejdet.

Pris kr. 885,- ekskl. moms

ISBN: 978-87-91036-05-7

Kategori: