Læsetræningssæt 9. klasse – Læseteksthæfte

350 kr.

Består af to sammenhørende dele: Læseteksthæfte (flergangshæfte) og Svarhæfte (kopihæfte).

Læseteksthæfte
Indeholder 106 sider i fire farver fordelt på 10 læsetræningssæt med 50 forskellige tekstoplæg og tekster, der repræsenterer mange forskellige medier og tekstgenrer, bl.a.: hjemmesiden, brochuren, folderen, pjecen, kronikken, magasinartiklen, klummen, avisartiklen, portrætartiklen, programmet, fortællingen, informationsoversigten, pressemeddelelsen, kriminovellen, forbrugerartiklen, interviewet, erindringen, den kulturhistoriske artikel, essayet, fortællingen, eventyret, novellen, livsberetningen, den faglige tekst, rejsebeskrivelsen, læserbrevet, kommentaren …
I hvert læsetræningsæt arbejdes med 5 forskellige tekster med varierende længde og forskellig sværhedsgrad. Under arbejdet med teksterne anvender eleven forskellige læsestrategier som fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.
Eleven skriver sine svar på de tilhørende svarark (kopiark fra Svarhæftet).

Svarhæfte
68 sider med elevens svarark til læseteksterne samt retteark – det hele til fri kopiering.
Materialet er udarbejdet i tilknytning til De nye diktater 9. klasse, og samlet udgør materialerne et sammenhængende hele, der understøtter det daglige arbejde med at udvikle og kvalificere elevernes læse- og stavekompetencer, således som de udfordres i de nye prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug).

Der er i vidt omfang såvel tematisk som indholdsmæssig sammenhæng mellem indholdet i diktaterne og indholdet i læsetræningssættene.

Materialet Prøveforberedende læsetræningssæt (Læseteksthæfte og Svarhæfte) er udarbejdet, så det også kan bruges i forbindelse med andre diktatmaterialer.

Læseteksthæfte:  
Pris pr. pakke á 5 stk. kr. 350,- ekskl. moms
Der kan spares penge ved køb af flere pakker med Læseteksthæfter på samme bestilling. Se bestillingsformular.
ISBN 978-87-91036-11-8

Svarhæfte:  
Pris kr. 375,- ekskl. moms
ISBN 978-87-91036-10-1
Kategori: