Læsetræningssæt 5. klasse – Svarhæfte

375 kr.

Består af to sammenhørende dele: Læseteksthæfte (flergangshæfte) og Svarhæfte (kopihæfte).

Læseteksthæfte
Indeholder 106 sider i fire farver fordelt på 10 læsetræningssæt med 50 forskellige tekstoplæg og tekster, der repræsenterer mange forskellige medier og tekstgenrer, bl.a.:
hjemmesiden, brochuren, folderen, pjecen, magasinartiklen, klummen, avisartiklen, programmet, fortællingen, informationsoversigten, interviewet, erindringen, børnesiden, netartiklen, essayet, folkeeventyret, novellen, den faglige tekst, rejsebrevet, anmeldelsen …
I hvert læsetræningsæt arbejdes med 5 forskellige tekster med varierende længde og forskellig sværhedsgrad. Under arbejdet med teksterne anvender eleven forskellige læsestrategier som fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.
Eleven skriver sine svar på de tilhørende svarark (kopiark fra Svarhæftet).

Svarhæfte
65 sider med elevens svarark til læseteksterne samt retteark – det hele til fri kopiering.
Læsetræningssæt 5. klasse er udarbejdet som en del af serien Prøveforberedende læsetræningssæt (for 6., 7., 8. og 9. klasse) og samlet udgør materialerne et sammenhængende hele, der understøtter det daglige arbejde med at udvikle og kvalificere elevernes læse- og stavekompetencer fra 5. til 9. klasse.

Alle materialer kan naturligvis også bruges i forbindelse med andre diktatmaterialer.

Læseteksthæfte:  
Pris pr. pakke á 5 stk. kr. 350,- ekskl. moms
Der kan spares penge ved køb af flere pakker med Læseteksthæfter til samme klassetrin på samme bestilling. Se bestillingsformular.
ISBN 978-87-91036-44-6

Svarhæfte:  
Pris kr. 375,- ekskl. moms
ISBN 978-87-91036-45-3

Kategori: