Skip to main content

Teammappen

Stor kopimappe med materiale til vedligeholdelse og udvikling af skolens teamarbejde.
85 sider inspiration til klasseteam, årgangsteam, storteam, afdelingsteam, fagteam og selvstyrende team.

Mappen giver anvisninger, skemaoversigter m.v. skaber overblik over såvel undervisningens tilrettelæggelse som teamets egen udvikling.

Planlægningsark til arbejde med årsplaner, elevhandleplaner, evaluering m.m.

Kvalificerer planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Styrker og udvikler skolens egen læring og de enkelte teams pædagogiske refleksioner, faglighed og samarbejde.

Understøtter det enkelte teams egne erfaringer med henblik på udvikling af teamets eget arbejde.

Styrker og udvikler skolens egen læring og de enkelte teams pædagogiske refleksioner, faglighed og samarbejde.

Tilgodeser, at skolens team har forskellig erfaringsbaggrund.

Implementerer evalueringstankegangen i det enkelte teams eget arbejde.

Læs mere klik her