Skip to main content

Norsk-svensk 5.-6. klasse

Alle priser er ekskl moms.

  • Norsk og svensk i danskundervisningen i 5.-6. klasse

    675 kr.

Forfatter:
Søren Graff
Sprogkonsulenter:
Kristin Hessner, norsk
Eli Flatekval, norsk
Birgitta Diebig, svensk

”Norsk og svensk i danskundervisningen 5.-6. klassetrin” er et tematisk opgavemateriale, der understøtter og inspirerer arbejdet med at inddrage de nordiske sprog i danskundervisningen.
Materialet indeholder primært moderne svensk og norsk, og de meget forskelligartede opgavesider fokuserer dels på sproglige forhold, dels på ”kultur- och samhällsliv”. Materialet går nye veje i arbejdet med de nordiske sprog og knytter således direkte an til dagligdagen i vore to nabolande og giver samtidig indblik i svensk og norsk sprogforhold – uden at eleverne dog direkte skal lære at tale og skrive henholdsvis svensk og norsk!
Materialet indeholder 59 opgavesider med øvelser og faktastof i svensk og norsk – opdelt i hvert sit afsnit: norsk (side 1-29) og svensk (side 30-62). Opgaverne er i stor udstrækning tematisk opbygget, og de forholdsvis korte tekster omhandler dels ”kulturelle fakta” om landene i dag, dels sproglige forhold med opgaver om elementære sprogregler og sprogforskelle for bogstaver, lyd og ord.

Læs mere klik her