Grammatik-krydsord 3.-4. klasse

525 kr.

Spiralkopihæfte til fri kopiering. Er ikke en lærebog, men en opgavesamling med supplerende ekstraopgaver, der kan indpasses løbende i klassens danskarbejde. Materialets faglige og pædagogiske grundlag gør det anvendeligt i flere slags undervisningssituationer: fælles klassearbejde, ekstraopgaver, ugeopgaver for den enkelte eller makkerpar – eller som individuelle undervisningsforløb. Hertil kommer forskellige kombinationer af muligheder, der netop giver mening for den enkelte lærer og den enkelte klasse i en given undervisningssituation, hvor der er behov for løbende at styrke indsatsen for basisviden om sproget samtidig med de øvrige danskaktiviteter, der kører i klassen.

De enkelte øvelserne er korte og overskuelige. Dette giver smidighed i arbejdet for den enkelte elev og baner vejen for såvel overblik som fokus på det faglige indhold. Eleverne vænner sig til at arbejde med den grammatiske terminologi, og deres grammatiske færdigheder automatiseres. De bliver så at sige bekræftet i, at jo mere, de beskæftiger sig med grammatik, jo bedre bliver de til det, og jo mere præcis og kvalificeret bliver deres iagttagelser. Mange af eleverne vil opleve, at det, de kunne engang, kan de stadig. At arbejdet med grammatikopgaverne i “Grammatik-krydsord” så også medfører, at arbejdet med fremmedsprogene understøttes er en positiv sidegevinst oveni.

De grammatiske begreber eleverne møder i opgaverne er gængse danske betegnelser, der har vundet indpas og udbredelse i de fleste undervisningsmaterialer til folkeskolens undervisning. Det grammatiske leksikon er et ekstra skub til de elever, der har behov for hjælp til den grammatiske terminologi, når der arbejdes på egen hånd. Den dansk-latinske/latin-danske oversigt har bl.a. som formål at understøtte den lærer, der sideløbende ønsker at arbejde med/introducere de latinske betegnelser.

Enkelt og overskueligt
Udover opgavesiderne med 1-3 grammatik-krydsopgaver på hver side består materialet af et kort og overskueligt grammatikleksikon (kan give eleverne et ekstra skub, når der arbejdes på egen hånd), alfabetisk liste over grammatiske betegnelser med dansk-latin og latin-dansk oversigt, elev- og klasseoversigtsark til lærerens noter samt rettevejledning med løsninger og løsningsforslag til alle opgaver.

Materialets indhold fremgår i stikordsform af indholdsfortegnelsen, som du kan klikke ind på i feltet nederst til venstre herunder.
Her kan du også hente tre gratis sider til afprøvning i klassen.

Spiralhæftet indeholder 60 sider.
Hæftepris kr. 525,-

ISBN 978-87-91036-42-2

Udgivet 1. februar 2019

Kategori:

Beskrivelse

Hent gratis opgavesider i pdf-format her – til afprøvning i klassen.