Grammatik – Ét skridt ad gangen 3.- 4. klasse

895 kr.

“Grammatik – ét skridt ad gangen” er et differentieret undervisningsmateriale, der tilgodeser arbejdet med grammatik på 3.-4. klassetrin.

Grammatik – sproglære – er læren om ”spilleregler i sproget”, og materialets hensigt er da også at give eleverne et grundlæggende kendskab til disse spilleregler som forudsætning for videregående arbejde med sproget.

Materialet indeholder grammatikstof og opgaver, som det forventes, at eleven har indsigt i. An­dre lettere grammatiske forhold og sproglige problemstillinger af generel interesse er imidlertid også repræsenteret – tilpasset niveau og klassetrin.

Materialets indhold og opbygning imødekommer forskellige læringsbehov hos eleverne og giver den enkelte elev/klassen mulighed for i kortere eller længere perioder at arbejde mål­rettet med grammatik.

Læreren kan således tilrettelægge en undervisning, der dels udfordrer den enkelte elev, dels tilgodeser klassens aktiviteter, det øvrige danskarbejde og klassens sociale og faglige fællesskab.

Materialet indeholder øveark med faktastof og øvelser, testark og ark med ekstraopgaver – det hele på to niveauer: niveau 1 = lettest og niveau 2 = sværest.

Hvert niveau består af:

  • 1-6 øveark (grundark) med faktastof og øvelser
  • Et testark (”Test dig selv …”), der følger op og runder arbejdet med det faglige område af
  • Et ekstraark (med mere frie opgaver og opgavetyper).

Hertil kommer særligt tilrettelagte træningsark til de tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord. Træningsarkene anvendes individuelt efter den enkelte elevs behov.

Testarkene ”Test dig selv …” er udarbejdet for at give eleven lejlighed til egen refleksion over arbejdet, processen og resultatet efter hvert forløb – men er også tænkt som ”dialogside” mellem lærer og elev, der giver anledning til at drøfte arbejdet og udbyttet af det.

Ekstraarkene, der afslutter hvert forløb, bringer det faglige stof ind i nye sammenhænge. Et fast element her på begge niveauer er ”Professoropgaven”, hvor eleven møder anderledes udfordringer.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-08-8

Beskrivelse

Se eksempler på enkeltsider fra de forskellige faglige afsnit i kopimappen.

Kopimappen er ordnet i ti faglige forløb:
1. Alfabetet
2. Navneord
3. Egennavne
4. Udsagnsord
5. Tillægsord
6. Personlige stedord
7. Talord
8. Udsagnsled og grundled
9. Sætninger
10. Tegnsætning
11. Træningsark
– Navneord
12. Træningsark
– Udsagnsord
13. Træningsark
– Tillægsord
14. Grammatikleksikon og dansk-latin/latin-dansk oversigt
15. Lærervejledning og “Lærerens oversigtsark”