TRÆNINGSOPGAVER TIL
DIKTATARBEJDETS GRAMMATIKDEL 8. OG 9. KLASSE
Helt nyt undervisningsmateriale

Materialet sætter fokus på grammatiske forhold og begreber, som indgår i retskrivning ved afgangsprøven. Alle opgaver og opgaveinstruktioner er identiske med de opgaver og opgaveinstruktioner, eleverne vil møde ved afgangsprøven i diktatens grammatiske del – retskrivningsprøvens Anden del.

Anvendelse
Kan anvendes ved klasse- eller holdundervisning, som opsamlende ekstraopgaver og ved individuel undervisning – uanset elevens stave- og grammatikkompetencer.

Indeholder 15 opgaveforløb, hvor opgaverne i hvert sæt holdes sammen af ét fælles tema, sådan som eleverne også møder det i retskrivningsprøven.

Hvert opgaveforløb består af:

  • 3 opgavesider med 5-7 grammatiske opgaver
  • 1 rette- og evalueringsark, der følger op på og afrunder arbejdet med de grammatikfaglige områder – og som lægger op til differentieret efterbehandling af arbejdet.

Rette- og evalueringsarket
På rette- og evalueringsarket, hvor eleverne tjekker opgaver og får overblik, opnår de en større grad af sproglig sikkerhed og erfarer, at der kan udledes sproglige regler, som de kan støtte sig til, når de skal vurdere, om en given grammatisk problemstilling/udtryksform er rigtig eller forkert.

Alt i alt kan læreren med dette undervisningsmateriale tilrettelægge en undervisning, der sigter mod den enkelte elevs selvstændige og individuelle arbejde, og som samtidig tilgodeser klassens faglige fællesskab.


Pris kr. 495,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-37-8

 

 
Træningsopgaverne er ordnet i følgende emner:
 
1. Om mountainbike
   
2. Om containerskibe
   
3. Om vejret
   
4. Om polare områder
   
5. Om fyrtårne og sømærker
   
6. Om islænderen og fjordhesten
   
7. Om svævefly i krig
   
8. Om Dannebrog
   
9. Om æbler
   
10. Om Den Lille Havfrue
   
11. Om flagermusen
   
12. Om musikken
   
13. Om kolonien Solvang
   
14. Om fastelavn
   
15. Om høns i haven


 

 

 

   
Se et eksempel på et opgaveforløb fra materialet.
Tryk her >>

Se oversigt over temaer og opgavetyper i materialet.
Tryk her >>