Grammatik - ét skridt ad gangen 5.-6. klasse
“Grammatik – ét skridt ad gangen” er et differentieret undervisningsmateriale, der tilgodeser arbejdet med grammatik på 5.-6. klassetrin.

Grammatik – sproglære – er læren om ”spilleregler i sproget”, og materialets hensigt er da også at give eleverne et grundlæggende kendskab til disse spilleregler som forudsætning for videregående arbejde med sproget.

Materialet indeholder grammatikstof og opgaver, som det forventes, at eleven har indsigt i ifølge Fælles Mål. Andre lettere grammatiske forhold og sproglige problemstillinger af generel interesse er imidlertid også repræsenteret
tilpasset niveau og klassetrin.

Materialets indhold og opbygning imødekommer forskellige læringsbehov hos eleverne og giver den enkelte elev/klassen mulighed for i kortere eller længere perioder at arbejde målrettet med grammatik.

Læreren kan således tilrettelægge en undervisning, der dels udfordrer den enkelte elev, dels tilgodeser klassens aktiviteter, det øvrige danskarbejde og klassens sociale og faglige fællesskab.

Materialet indeholder øveark med faktastof og øvelser, testark og ark med ekstraopgaver – det hele på to niveauer:
Niveau 1 = letteste
Niveau 2 = sværeste.

Hvert niveau består af:

- fra 1-11 øveark (grundark) med faktastof og øvelser
- et testark (”Test dig selv …”), der følger op og
runder arbejdet med det faglige område af
- et ekstraark (med mere frie opgaver og opgavetyper).

Hertil kommer særligt tilrettelagte træningsark til de tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord. Træningsarkene anvendes individuelt efter den enkelte elevs behov.

Testarkene ”Test dig selv …” er udarbejdet for at give eleven lejlighed til egen refleksion over arbejdet, processen og resultatet efter hvert forløb – men er også tænkt som ”dialogside” mellem lærer og elev, der giver anledning til at drøfte arbejdet og udbyttet af det.

Ekstraarkene, der afslutter hvert forløb, bringer det faglige stof ind i nye sammenhænge. Et fast element her på begge niveauer er ”Professoropgaven”, hvor eleven møder anderledes udfordringer.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-17-0

 

Rettevejledning
Der er udgivet rettevejledning til kopimappen. Rettevejledningen letter lærerens arbejde. Læreren skal ikke bruge tid på at løse opgaverne, da rettevejledningen indeholder løsninger og løsningsforslag til alle opgaver.
Læs mere >>

 
Kopimappen er ordnet i elleve faglige forløb:
 
1. Bogstaver, lyd og stavelser
   
2. Navneord
   
3. Egennavne
   
4. Udsagnsord
   
5. Tillægsord
   
6. Stedord
   
7. Fem ordklasser med småord
   
8. Ord, udtryk og betydning
   
9. Sætningens led
   
10. Sætningstyper
   
11. Tegnsætning
   
12. Hjælpeskema
- Navneord
   
13. Træningsark
- Udsagnsord
   
14. Træningsark
- Tillægsord
   
15. Træningsark
-
Sætningens led
   
16. Grammatikleksikon
   
17. Grammatisk oversigt (dansk-latin / latin-dansk)
   
18. Fyldig lærervejledning med oversigtsark


 

 

   
Se lærervejlednigen i pdf-format.
Tryk her >>

Se eksempler på enkeltsider fra de forskellige faglige afsnit
i kopimappen.
Tryk her >>

Brochure i pdf-format om materialet kan hentes her.
Tryk her >>