SIDSTE NYE opdatering AF DE NYE diktater 8. klasse
Nyeste opdatering af diktatmappen
Udgivelsen af den nye Retskrivningsordbog 4. udgave 1. oplag i november 2012 har givet anledning til rettelser og ændringer i opgaverne til diktatmaterialet. Vi har derfor udarbejdet helt nye opdateringssæt. Siderne i opdateringssættet indsættes blot i diktaterne og erstatter de ”gamle”, hvorefter skolens diktatmappe igen er på omgangshøjde med de sidste nye Retskrivningsordbog.

NB! Opdateringssættet er beregnet for – og kan kun anvendes af – skoler, der har diktatmapper som allerede tidligere er opdateret og derfor indeholder/er opdateret med de nye opgavetyper til afgangsprøven, som blev introduceret ved afgangsprøven 2007. Disse tidligere opdaterede diktatmapper har gul opdaterings-etikette på forsiden, og det drejer sig om denne udgave af De nye diktater 7. klasser: 4 udgave 2008 (el. nyere udgaver og/eller oplag).

Fortsat up-to-date diktatmateriale
Hvis I på skolen har været tilfredse med at bruge "De nye diktater 8. klasse" i arbejdet med retskrivning frem mod afgangsprøven, så kan det betale sig at investere i de nye "Opdateringssider til 8. kl.". Prisen er 275,- kr. for de 20 nye opgavekopisider.

Til opdateringssættet vedlægges en blå etikette, som placeres på forsiden af kopimappen til erstatning af den ”gamle” gule opdateringsetikette, så man umiddelbart kan se på mappen, hvornår den sidst er opdateret.

 
Pris kr. 275,- ekskl. moms