de nye diktater 7. klasse
Diktatmappen er opdateret efter den sidste nye retskrivningsordbog 4. udgave 1. oplag fra november 2012.

Stor kopimappe med 10 diktatsæt, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning. Diktatmappen er på 88 sider. Praktisk og brugervenlig indrettet med faneblade.

Fyldig lærervejledning og gode råd om stavearbejdet i den daglige undervisning og ideer til forskellige måder at organisere stavearbejdet på.

Diktatsættene er i lighed med de øvrige stave-materialer i serien ”De nye diktater …” udarbejdet efter retningslinjerne for de nye retstavningsprøver, således som det er udmeldt i forbindelse med afgangsprøverne maj 2007, men naturligvis tilpasset klassetrinnet.

Hvert diktatsæt består af:

  • 2 forøvelsesark

  • 1 oplæsnings- og dikteringsark

  • 4 diktatark (2 sider med indsætningsdiktat og en mindre tekstdiktat samt 2 sider med forskellige opgavetyper, der træner og afprøver elevens færdig-
    heder i at stave ord og vendinger samt færdigheder i at bruge sproget
    korrekt, sætte tegn, finde sætningsled, genkende ordklasser m.v.)

  • 1 retteark til diktaten

Desuden er der et opsamlingsark, “Stavefejl og overblik”, der giver eleven mulighed for en målrettet efterbehandling af diktaten.

Forøvelsesarkene indeholder små opgaver med ord og problemområder, som eleven vil møde i den efterfølgende diktat. Arkene behandler hovedsageligt ord fra diktatens første del, men også andre ord og problemstillinger af generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her. På denne måde forbereder forøvelsesarkene eleven til diktaten, og samtidig styrkes elevens arbejde med stavning generelt.

Selvom forøvelsesarkene primært er udformet med henblik på den enkelte elevs stavearbejde, lægger arkenes opbygning og indhold også op til sproglig iagttagelse, vurdering og drøftelse i gruppen eller i klassen ud fra elevens egne forudsætninger. Der er her tale om værdifulde aktiviteter for elevens staveudvikling - ikke mindst udvikling af egne stavestrategier.

Kopimappens opbygning tilgodeser endvidere behovet for en mere traditionel prøvelignende undervisningssituation, idet lærer og elever kan anvende de 4 diktatark for sig selv uden at gøre brug af forøvelsesarkene.

Pris kr. 895,- ekskl. moms

ISBN 978-87-91036-34-7
 

 
Kopimappen består af 10 tematisk opbyggede diktatsæt:
 
 1. diktatsæt
 
Hullet i jorden – en molbohistorie
 
 2. diktatsæt
 
Mobiltelefonerne er over os – om mobiltelefonernes fagre nye verden
 
 3. diktatsæt
 
Drageflyvning – om drageflyvning før i tiden og udbredelsen i dag
 
 4. diktatsæt
 
Renlighed er en god ting - en underfundig beretning om renlighed gennem tiderne
 
 5. diktatsæt
 
Yoyoen – en modedille, der vender tilbage
 
 6. diktatsæt
 
De første automobiler – bl.a. om danskproducerede biler
 
 7. diktatsæt
 
Kronhjorten – Danmarks største vilde dyr
 
 8. diktatsæt
 
Hacking – det er forbudt
 
 9. diktatsæt
 
Beethoven – den døve komponist
 
 10. diktatsæt
 
Dansk – fra runesten til computer

 

 

 

 
Se lærervejlednigen i pdf-format.
Tryk her >>

Se eksempel på forløb fra kopimappen.
Tryk her >>

Brochure i pdf-format om materialet kan hentes her.
Tryk her >>